Pagony exPEDíció

Játék, kerettanterv, kompetenciák – Rendhagyó irodalomórák 1-4. osztályosoknak a Bartók Pagonyban

Kedves szülők és pedagógusok!

A Pagony Kiadó többek között folyamatosan azon is dolgozik hogyan lehet a gyerekek számára az irodalom és a nyelvtan tanítását igazán izgalmassá, élményszerűvé tenni. Hogyan lehet találkoztatni a kerettantervi elvárásokat a játékkal és a kortárs irodalommal? Hogyan lehet sok mozgásos és verbális feladattal, az egyéni és a közös alkotás örömét megérezni és szinte észrevétlenül különböző kompetenciákat fejleszteni?

Tavasszal induló Pagony exPEDíciónk első fázisában 1-4. osztályos általános iskolásoknak kínálunk különböző fókuszú, a kerettantervhez kapcsolódó foglalkozásokat, melyeket Nemes-Jakab Éva tart a gyerekeknek.

A foglalkozások ára: 1000ft/fő, melyért nemcsak a 90 perces foglalkozásban vehetnek részt a gyerekek, hanem minden egyes osztály/csoport egy-egy értékes, 5 darab kortárs gyerekirodalmi könyvet tartalmazó csomaggal is távozik, amelyek alapját képezhetik az osztályon belül egy kis olvasósarok kialakításának is.

További információkért a program@pagony.hu e-mail címre írhatnak, vagy hívható a 70/6293434 telefonszám.

Választható időpontok:

szerda: 10:00 vagy 12:00 vagy 12:30-as kezdéssel

péntek: 12:00 vagy 12:30 vagy 13:00-as kezdéssel

Az egyes évfolyamoknak szóló foglalkozások témája:

29865.jpg1. osztály: A tündér csizmájának nyomában

A 90 perces foglalkozás Gimesi Dóra-Szegedi Katalin A tündér csizmája című könyvén alapszik. A kerettantervi fejlesztési célokon belül a szerialitás, az időbeli tájékozódás, a szövegalkotás kompetenciáját támogatja. A foglalkozáson belül a Papírszínház felhasználásával indulunk, hogy aztán különböző küldetéseket teljesítve, a gyerekek együttműködésre épülő mozgásos feladatokon keresztül a mese dramaturgiáját követve a gyerekek megfogalmazzák a saját vágyaikat és elkészítsék, ha nem is a tündér, de saját csizmájukat, amelyet magukkal is vihetnek.

2. osztály: Versíró kvartett

Ebben a 90 percben egy versíró kvartettre hívjuk a gyerekeket, melynek során klasszikus és kortárs irodalmi művekkel dolgozva a fonémahallás, a ritmusfejlesztés és az együttműködés fejlesztése a fő cél. Tanítási fókusz a vers formai jellemzőinek tudatosítása, NAT kötődése pedig a Beszéd és olvasás témakörén belül a Vers altémakör és az Írás és helyesírás témáján belül a A nyelv építőköveivel való elmélyültebb foglalkozás. A felhasznált kortárs művek forrásai a Friss tinta! (gyerekvers-antológia), Julia Donaldson Kvirtek és kvartok című meséje és Fenyő D. György Útikalauz a vershez című ismeretterjesztő könyve. A gyerekek a foglalkozás végén saját alkotásaikat vihetik magukkal a könyvcsomagon kívül.

20528.jpg3. osztály: Miért nyúl a nyúl, és mit dob a dob?

Ez a 90 perces foglalkozás a Nyelvi tudatosság, Anyanyelvi ismeretek, Írás és helyesírás kerettantervi témakörökhöz kapcsolódik Berg Judit Két kis dinó a középkorban című könyve alapján. A cél a mese segítségével az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése. A keretjáték alapja, hogy egy időutazás során a gyerekek Mátyás király udvarába kerülnek, és egy gyanús, félreérthető üzenet megfejtésében kell segédkezniük. Ez a játékos forma a szótárkészítés technikájával a homonímia különböző megvalósulásait tudatosíthatja a gyerekekben, miközben a kontextusba illő szavak pontos használatával ismét csak egy fontos küldetést teljesítenek.

4. osztály: Versnyomozás, avagy hová tűnt Fűzfa Artúr?

Ez a szintén 90 perces foglalkozás a kerettantervi Olvasás és szövegértés témán belül a Versek altémaköréhez tartozó kulcskompetenciákat fejleszti, azaz a kommunikációs, a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, valamint a kreativitásnak és az önkifejezés fejlődésének ad teret.

Támogatja a szövegértési és szövegalkotási, az emlékező- és a verstanulási képességet, mozgásos feladatai is a versalkotási és a ritmusérzéket fejlesztik. A foglalkozás kerettörténete Annie G. Schmidt Viplala című meseregényén alapszik, a helyi adottságokhoz szabva. Az osztály „kirándulásra indul” egy BP nevű városban, melynek békés mindennapjait egy rendkívüli esemény zavarja meg: eltűnik Fűzfa Artúr, a város híres poétája, és egy fontos versének is nyoma vész. A költő és kézirata utáni nyomozás során a gyerekek különböző állomásokon fokozódó nehézségű játékos szövegalkotási feladatokon keresztül jutnak el a szövegrekonstrukcióhoz, amely lényegében egy saját mű megalkotása lesz.