Bővül a Pagony exPEDíció kínálata

Játék, kerettanterv, kompetenciák – Rendhagyó irodalomórák 1-4. és 5-6. osztályosoknak a Bartók Pagonyban

Kedves szülők és pedagógusok!

A Pagony Kiadó többek között folyamatosan azon is dolgozik, hogyan lehet a gyerekek számára az irodalom és a nyelvtan tanítását igazán izgalmassá, élményszerűvé tenni. Hogyan lehet találkoztatni a kerettantervi elvárásokat a játékkal és a kortárs irodalommal? Hogyan lehet sok mozgásos és verbális feladattal, az egyéni és a közös alkotás örömét megérezni és szinte észrevétlenül különböző kompetenciákat fejleszteni?

Tavasszal indult el, és a 2022-23-as tanévben is folytatódik a Pagony exPEDíció, amelynek keretében már nemcsak 1-4. osztályos általános iskolásoknak, hanem 5-6. osztályosoknak is kínálunk különböző fókuszú, a kerettantervhez kapcsolódó foglalkozásokat, melyeket Nemes Jakab Éva tart a gyerekeknek.

A foglalkozások ára: 25 000 Ft, ha a csoport 20 főnél nagyobb, akkor az alapár fölött 1200ft/fő. Ezért az összegért nemcsak a 90 perces foglalkozásban vehetnek részt a gyerekek, hanem minden egyes osztály/csoport egy-egy értékes, 5 darab kortárs gyerekirodalmi könyvet tartalmazó csomaggal is távozik, amelyek alapját képezhetik az osztályon belül egy kis olvasósarok kialakításának is.

Választható időpontok:

csütörtök:
9:00-10:30
11:00-12:30
13:00-14:30

péntek:
13:00-14:30

További információkért az expedicio@pagony.hu e-mail címre írhatnak, vagy hívható a 70/6293434-es telefonszám.

Online időpontfoglalásért kattints ide!

Az egyes évfolyamoknak szóló foglalkozások témája:

29865.jpg
1. osztály: A tündér csizmájának nyomában

A 90 perces foglalkozás Gimesi Dóra-Szegedi Katalin A tündér csizmája című könyvén alapszik. A kerettantervi fejlesztési célokon belül a szerialitás, az időbeli tájékozódás, a szövegalkotás kompetenciáját támogatja.

A foglalkozáson belül a Papírszínház felhasználásával indulunk, hogy aztán különböző küldetéseket teljesítve, szövegalkotó és mozgásos feladatokon keresztül a mese dramaturgiáját követve a gyerekek megfogalmazzák a saját vágyaikat és elkészítsék, ha nem is a tündér, de saját csizmájukat, amelyet magukkal is vihetnek.

32438.jpg2. osztály: Versíró kvartett

Ebben a 90 percben egy versíró kvartettre hívjuk a gyerekeket, melynek során klasszikus és kortárs irodalmi művekkel dolgozva a fonémahallás, a ritmusfejlesztés és az együttműködés fejlesztése a fő cél. Tanítási fókusz a vers formai jellemzőinek tudatosítása, NAT kötődése pedig a Beszéd és olvasás témakörén belül a Vers altémakör és az Írás és helyesírás témáján belül a A nyelv építőköveivel való elmélyültebb foglalkozás.

A felhasznált kortárs művek forrásai a Friss tinta! (gyerekvers-antológia), Julia Donaldson Kvirtek és kvartok című meséje és Fenyő D. GyörgyÚtikalauz a vershez című ismeretterjesztő könyve. A gyerekek a foglalkozás végén saját alkotásaikat vihetik magukkal a könyvcsomagon kívül.

20528.jpg
3. osztály: Miért nyúl a nyúl, és mit dob a dob?

Ez a 90 perces foglalkozás a Nyelvi tudatosság, Anyanyelvi ismeretek, Írás és helyesírás kerettantervi témakörökhöz kapcsolódik Berg Judit Két kis dinó a középkorban című könyve alapján. A cél a mese segítségével az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése.

A keretjáték alapja, hogy egy időutazás során a gyerekek Mátyás király udvarába kerülnek, és egy gyanús, félreérthető üzenet megfejtésében kell segédkezniük. Ez a játékos forma a szótárkészítés technikájával a homonímia különböző megvalósulásait tudatosíthatja a gyerekekben, miközben a kontextusba illő szavak pontos használatával ismét csak egy fontos küldetést teljesítenek.

25934.jpg4. osztály: Versnyomozás avagy hová tűnt Fűzfai Artúr?

Ez a szintén 90 perces foglalkozás a kerettantervi Olvasás és szövegértés témán belül a Versek altémaköréhez tartozó kulcskompetenciákat fejleszti, azaz a kommunikációs, a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, valamint a kreativitásnak és az önkifejezés fejlődésének ad teret. Támogatja a szövegértési és szövegalkotási, az emlékező- és a verstanulási képességet, mozgásos feladatai is a versalkotási és a ritmusérzéket fejleszti.

A foglalkozás kerettörténete Annie M.G. Schmidt Viplala című meseregényén alapszik, a helyi adottságokhoz szabva. Az osztály „kirándulásra indul” egy BP nevű városban, melynek békés mindennapjait egy rendkívüli esemény zavarja meg: eltűnik Fűzfai Artúr, a város híres poétája, és egy fontos versének is nyoma vész. A költő és kézirata utáni nyomozás során a gyerekek különböző állomásokon fokozódó nehézségű játékos szövegalkotási feladatokon keresztül jutnak el a szövegrekonstrukcióhoz, amely lényegében egy saját mű megalkotása lesz.

a_janos_vitez-kod_borito_1000px.jpg5-6. osztály: Patakontúl és innen – Petőfi Sándor: János vitéz – Szabó Borbála: A János vitéz-kód

Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye megkerülhetetlen olvasmány minden magyar iskolás számára. A mese és valóság világát varázslatosan összebékítő és sok-sok kérdést felvető történet akkor tud igazán élménnyé válni a gyerekek a számára, ha maguk is otthonosan és tudatosan közlekednek e két világ között.

A 90 perces foglalkozás már igényli Petőfi Sándor művének vagy legalábbis a történetnek az ismeretét, azonban drámajátékos eszközökkel olyan új szempontokat adhat a szöveg feldolgozásához, amelyben a gyerekek aktív résztvevőként a János vitéz világából kiindulva egy új világot teremtenek, szereplőket, karaktereket formáznak meg, és feltárják, hogy milyen konfliktusok vannak a Vágtató Patak által elválasztott két világ között.

Miért félünk a boszorkányoktól és a Patakontúl világától?

Hogy lehet ezt a világot feltérképezni és megérteni? Hogyan léphetünk túl félelmeinken, hiedelmeinken? És nem utolsósorban: hogyan változtathatja meg Petőfi Sándor művének világát, ha véletlenül belekerül egy szemüveg?

Mindez nagyon rejtélyesnek hangzik? Reméljük, igen. De akik részt vesznek a foglalkozásban, azok számára világossá válnak az összefüggések.

A foglalkozás kerettantervi kötődése egyértelmű, hiszen 5. osztályban Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye 14 órában tanítandó, önálló témakörként jelenik meg. Ám amíg a kerettantervi leírásban a poétikai jellemzőkre és fogalmakra nagy hangsúly kerül (verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét), addig ebben az elsősorban drámajáték alapú foglalkozásban a történet mélyebb rétegeinek, etikai kérdéseinek megértésére fókuszálunk. Ezért lehet élményszerű 6. osztályosok számára is.