Rémusz bácsi színes meséi

Varró Zsuzsa-Csics Emese, Ciceró Könyvstúdió, 2011.

cimkék: #jó könyv #ismertető

Ha csak annyit mondok: „Rémusz bácsi meséi”, mindenkinek rögtön eszébe jutnak a furfangos nyúl és a ravasz róka tréfái. Lehet, hogy valakiben már csak egy-két hangulat vagy pillanat, valakiben egy kép, valakiben pedig egy egész történet is megformálódik, ám az szinte biztos, hogy legtöbbünknek már van valamilyen viszonya Vázsonyi Endre szövegével vagy Reich Károly képeivel. A Ciceró kiadó gondozásában jelent meg nemrég egy teljesen új kiadás. - Hajdú Zsanett ajánlója.

Egy régi, jól ismert könyv esetében merész vállalkozás az, hogy Varró Zsuzsa visszanyúlt az eredeti szöveghez, és egy ahhoz közelebbi univerzumot teremtve frissebben, a most kisfiai és persze kislányai számára újraírta a meséket. Hiszen az biztos, hogy Rémusz bácsi sem mesélhetett éppen ugyanúgy a Kis Bettynek (Anyukának), mint évekkel később a Kisfiúnak.

Varró Zsuzsa illusztrátori és fordítói tevékenységéről már sokat hallhattunk. A Vázsonyi Endre- illetve a Varró Zsuzsa-féle fordítás hatásai egyértelműen különbözőek. Nem az újrafordítási szándék határozta meg a horizontomat, hanem a két szöveg befogadásának különbségei. Az új szövegben jók a narrációs technikák: sok a párbeszéd, ezek mentén több játékot enged meg magának a fordító az idősíkokkal, és nyelvezete finoman archaizál, ugyanakkor éppen annyira „korszerű”, amennyire kellemes a kortárs befogadónak. Varró Zsuzsa hét mesét választott és rendezett újra (köztük a szurokbabával, a róka lóvá tételének történetével). Jó a válogatás, az új kontextusokban is szép ívet alkotnak a történetek, bár a narrációs technika (nyilván) kicsit másképp kapcsolja össze őket.

Az illusztrációk szempontjából először sokkolt, mennyire másképp működik tőle a mese. Csics Emese képei teljesen más világot teremtenek. Reich nyulát és rókáját nyilván nem lehet, nem is kell visszaadni ma egy illusztrátornak, mégis azt gondolom, hogy egy ilyen hagyományhoz hozzányúlni csakis ingoványos talajon lehet. A képek mégis működnek, sőt, igen nagy hangsúlyt kapnak, nagyok, színesek, betöltik a teret, sőt mi több, érdekes hatásokat figyelhetünk meg a kontúrtalan pasztell tónusok és az erdő lakóit megformáló vékony fekete vonalak játékában. Ugyanez a kettősség Reich világában is tetten érhető, ami máris diskurzusba állítja a két kötet világát. Ami az új képekben igazán érdekes volt, hogy hogyan hajlítja az oldalpárnyi teret a tónusok, vonalak mentén.

Mivel a könyv nagy, kövér betűkkel van szedve, jó szívvel ajánlom kezdő olvasóknak is, akik a már ismert meséket szívesen elolvasnák másképp. A kiadó a többi szöveg újraírását is ígéri, és a meséket sorozatban szándékozik megjelentetni. A teljes sorozat épp olyan egészként működhet az óvodákban vagy az otthoni felolvasások alkalmával, mint a magyar fül számára eredetinek tekinthető Vázsonyi-féle. A fabula nem sérül, nyelvezete viszont épp olyan játékos és humoros, mint amit megszoktunk a nyúl és a róka megmérettetései során.

Kapcsolódó könyvek

Kapcsolódó cikkek