A Rumini Kalandszoba Szabályzata

A 1114 Budapest Bartók Béla út 5. címen található ’Pagony’ gyerekkönyv és játékbolt területén a Pozsonyi Pagony Kft (székhely: 1137 Bp. Pozsonyi út 26.; a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelő Rumini Kalandszoba (továbbiakban: Kalandszoba) egy különleges tematikus játéktér, ahol a látogatók is részt vehetnek Rumini kalandjaiban, és testközelből átélhetik Rumini világát, és ahol a részvétel a jelen Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint biztosított.

 1. A Szabályzat célja, hogy minden látogató a Kalandszobában töltött időt biztonságban és úgy töltse el, hogy a Kalandszoba nyújtotta élmény a lehető legteljesebb legyen. A Kalandszobába való belépéssel a Szabályzatban foglaltakat a látogató ráutaló magatartással elfogadja, és kijelenti, hogy az abban foglaltaknak mindenben eleget tesz. A belépéssel a Szabályzat hatálya minden látogatóra kiterjed. A látogatók a belépőjegy megváltásával minden külön cselekmény nélkül tudomásul veszik a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállalnak annak maradéktalan betartására.

 2. A Kalandszoba 10 éves kor betöltését követően szülői jelenlét mellett, de felnőtt kíséret nélkül is használható, 10 éves kor alatt csak szülői kísérettel és felügyelettel vehető igénybe. Belépéskor a szülő, vagy egyéb kísérő (akinek erre való felhatalmazását az Üzemeltető nem vizsgálja) köteles belépés előtt a Kalandszoba nyilatkozatát kitölteni és aláírni, ami egyben arról szóló nyilatkozat is, hogy a látogatók elolvasták és megértették a Kalandszoba jelen szabályzatát, illetve, hogy a Kalandszobát mindenki saját felelősségére veszi igénybe. A Kalandszobába belépni csak érvényes jeggyel lehet.

 3. Minden látogató köteles a Kalandszobát a jelen Szabályzat szerint és akként használni, hogy azzal ne veszélyeztesse, sértse mások testi épségét, egészségét. Ha a Kalandszoba üzemeltetője ezzel ellentétes magatartást tapasztal, úgy jogosult a belépődíj visszatérítése nélkül bárkit a Kalandszoba használatából kizárni és a Kalandszobából kivezetni. A látogató magatartásának e pont szerinti megítélése egyedül a Kalandszobát felügyelő munkatárs döntési kompetenciája, azt a látogató nem jogosult kifogásolni.

 4. Kérjük a Kalandszobába látogatókat, hogy a Kalandszoba berendezési tárgyaira vigyázzanak. A nem rendeltetésszerű használatból vagy szándékos rongálásból eredő károkat a károkozó köteles haladéktalanul megtéríteni.

 5. A kalandszobába jegyet foglalni kizárólag a www.kalandszoba.hu weboldalon lehetséges, bármilyen időpont lefoglalása legkésőbb az adott időpont előtt 3 nappal lehetséges. Fizetés ugyanitt, és kizárólag bankkártyával lehetséges. Jegyet foglalni vagy már megrendelt jegyek ellenértékét megfizetni az Üzemeltető által működtetett boltokban nem lehetséges. A Kalandszoba látogatására alkalmas utalvány vásárlására az Üzemeltető által működtetett boltokban is van lehetőség.

 6. Minden látogatót és azok kísérőit arra kérjük, hogy a jegyfoglalásuk szerinti pontos kezdési időpont előtt legalább 15 perccel érkezzenek meg a Kalandszoba helyszínére (1114 Budapest Bartók Béla út 5. ’Pagony gyerekkönyv és játékbolt’). Munkatársaink ekkor adnak részletes tájékoztatást a játék megkezdését megelőző teendőkről. Kifejezetten kérjük, hogy minden látogató és a kísérők a játék kezdetekor pontosan érjenek oda a Kalandszoba bejáratához, mert a kalandszobában tölthető látogatási legfeljebb pontosan 1 óra hosszúságú, és a következő látogatókra tekintettel elengedhetetlen, hogy minden játék pontosan kezdődjön és pontosan érjen véget. Erre való tekintettel, a jegyfoglalás szerinti kezdés pontos időpontját követően a Kalandszobába belépni immár nem lehet, amennyiben a jegy birtokosa ennél később ér oda a Kalandszoba bejáratához, a foglalását elveszíti, amely (nyilvánvalóan sajnálatos) kimenetelért az Üzemeltető semmiféle felelősséget vállalni nem tud.

 7. Minden esetben csak és kizárólagosan a kísérő felnőttek felelnek kísértükben érkezett gyermekek testi épségéért.

 8. A ruházat tárolására öltöző áll a látogatók rendelkezésére, amelynek használata kötelező és térítésmentes, csak beltéri tartózkodásra alkalmas öltözetben lehet a Kalandszobában tartózkodni.

 9. A Kalandszobában ételt és italt behozni, illetve fogyasztani tilos.

 10. Értékes tárgyakért, szemüvegekért, ruhákért és egyéb bármely vagyontárgyakért a Kalandszoba üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, az előbbi tárgyak eltűnése esetén a Kalandszoba üzemeltetője nem áll helyt.

 11. Minden játékot, valamint más berendezési tárgyat rendeltetésszerűen kell használni. A Kalandszoba felügyeletét az üzemeltető folyamatosan biztosítja, aki segít a Kalandszoba használata során a feladatok megoldásában is – szükség szerint. A Kalandszoba gyermekfelügyeletet nem vállal, nem lát el. A Kalandszoba minden helyiségét kamerarendszer felügyeli, amely a felügyeletet ellátó animátor tartózkodási helyén kerül monitorozásra, és amely rendszer felvételt nem készít, csupán a játék lefolyásának ellenőrzésére és figyelemmel kísérésére szolgál.

 12. Amennyiben a látogatónak segítségre van szüksége, úgy azt jelezze az animátornak. Ha esetleges meghibásodásokat, esetleg káresetet észlelnek, kérjük, jelezzék a Kalandszoba animátorának.

 13. A kalandszoba 45 perces játékidőre lett tervezve, ezért a kalandszobában tölthető idő, feltéve, hogy (és csak abban az esetben, ha: ld. 6. pont) a látogatás megkezdése időre, késedelem nélkül megtörtént, legfeljebb 60 perc, ezt az időkorlátot túllépni a soron következő látogatókra való tekintettel nem lehetséges.

 14. A Kalandszoba felépítésére tekintettel, a fogyatékossággal élők részvételét sajnos nem tudja az üzemeltető biztosítani.

 15. A Kalandszoba területére bevitt tárgyakban keletkezett kár, valamint személyi sérülés esetén a Kalandszoba üzemeltetője kifejezetten kizárja a felelősségét.

 16. A Kalandszoba berendezésében keletkezett kár, illetve a hiány okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést elszenvedett tárgy aktuális forgalmi értéke.

 17. A Kalandszoba animátorainak utasításait minden esetben követni kell.

 18. Minden Látogató a Kalandszobába való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Kalandszobában készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, amelyeken ő is szerepelhet, a Kalandszoba üzemeltetője promóciós célra, díjfizetés nélkül felhasználja.

 19. Dohányozni az egész Kalandszoba területén tilos.

 20. Bármiféle rendkívüli esemény esetén (pl. áramszünet, tűz) a látogatók kötelesek munkatársunk utasításait követni.

 21. A kedvezmények, utalványok meglétét a Kalandszoba használatára való belépő megváltását megelőzően előre jelezni kell az üzemeltetőnek. A kedvezmények, akciók, utalványok, kuponok semmilyen esetben sem vonhatók össze.

 22. A Kalandszoba üzemeltetője által meghirdetett árak minden esetben tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFÁ-t. Áraink a weboldalon fel vannak tüntetve. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

 23. A játéktér nem akadálymentesített, ezért mozgássérültek és mozgásban korlátozott személyek számára nem ajánlott.

 24. Fényképezni, videó- (vagy más) felvételt készíteni a Kalandszoba területén nem szabad.

 25. Az Üzemeltető által írásban kezdeményezett visszamondás esetén az Üzemeltető minden esetben köteles új időpontot egyeztetni a Látogatóval, amennyiben ez az egyeztetés sikertelen, úgy a Látogató által már kifizetett összeg teljes mértékben visszajár.

 26. A jegyfoglaló által írásban kezdeményezett visszamondás esetén, amennyiben a visszamondás a jegyfoglalás szerinti látogatási időpontnál legalább egy héttel korábban történik, úgy a Látogató által már kifizetett összeg teljes mértékben visszajár, amennyiben a visszamondás kezdeményezésére ennél később kerül sor, ebben az esetben az Üzemeltető nem köteles a Látogató által már kifizetett összeget a Látogató számára megtéríteni.

 27. Visszamondás kezdeményezése bármely fél részéről csakis írásban történhet, más formában (telefon, stb) történő ilyen kezdeményezést a Felek nem tekintik hivatalos kommunikációnak.

 28. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot kiegészítse vagy megváltoztassa. Az Üzemeltető a Szabályzat szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Látogatók számára történő hozzáférését folyamatosan biztosítja az interneten az www.kalandszoba.hu elérhetőség alatt.

 29. A jelen Szabályzat a www.kalandszoba.hu weboldalon való megjelenéssel, illetve a Kalandszobában történt kifüggesztéssel lép hatályba.

Budapest, 2017. november 1.

Az Üzemeltető adatai:
Cégnév: Pozsonyi Pagony Kft
Székhely: 1137 Bp. Pozsonyi út 26.
Adószám: 12706552-2-41

Sütihasználati beállítások