KALANDSÉTA FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A Pozsonyi Pagony Kft. (továbbiakban: Pagony) által szervezett alábbi, Kalandséta elnevezésű játékban való részvételemmel elfogadom az alábbi feltételeket és kötelezettséget vállalok a jelen nyilatkozatban foglaltak betartására.

A Pozsonyi Pagony Kft. Kalandséta elnevezéssel játékot szervez, amelynek keretében a Pagony által körülírt területen való séta során különböző feladatokat kell megoldani.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a játék során közterületen tartózkodom, nem a Pagony által fenntartott és kezelt közterületi utakat használom, így kijelentem és elfogadom, hogy a Pagonyt a közterület állapotával kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a közterületen történt események kapcsán semmilyen igényt nem érvényesítek, érvényesíthetek, a közterületen saját felelősségemre tartózkodom.

Tudomásul veszem, hogy a Pagonynak nincs ráhatása a közterületek állapotára, és a játék során a Pagony nem szabott meg kötelezően igénybe veendő útvonalat, így az útvonal és a használt közterület megválasztása kizárólag az én felelősségem.

Kijelentem, hogy figyelmesen, felelősségem teljes tudatában, testi épségem megóvásának szem előtt tartásával veszek részt a játékban, és mindent megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem a közterület használatából eredő bármilyen baleset bekövetkezését.

Kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy a Pagony által a játékban való részvételhez szükséges eszközök részemre történő átadása nem keletkeztet számomra tulajdonjogot az átadott eszközök felett és kötelezettséget vállalok arra, hogy mindazon eszközöket, amelyeket a Pagony a rendelkezésemre bocsátott, a részére maradéktalanul, az állagának megóvása mellett, eredeti állapotban visszaszolgáltatok a Pagony részére a játék lezárultával, de legkésőbb a játékban való részvétel napján a bolt zárásának időponjáig, a Pagony Boltjaiba, ahonnan a kalandséta indult. Ennek elmaradása esetére vállalom, hogy megfizetek a Pagony részére 5.000 Ft összegű meghiúsulási kötbért.

Kijelentem és igazolom, hogy a 18. életévemet betöltöttem, felnőtt nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár vagyok, a játékban való részvételemhez harmadik személy, törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges.

Kijelentem, hogy a játékban saját felelősségemre, saját döntésem alapján, a Pagony által rendelkezésemre bocsátott információk teljes tudatában veszek részt, és a játékban való részvétel során történt bármilyen esemény miatt a felelősség kizárólag engem terhel.

Alulírott kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személy(ek) játékban való részvételével kapcsolatos valamennyi felelősség engem terhel és kijelentem, hogy jogomban áll a játékban való részvételt a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) számára biztosítani.

Kijelentem, hogy a Pozsonyi Pagony Kft. adatvédelmi tájékoztatóját a www.pagony.hu weboldalon elértem, azt mindenben megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, kifejezetten hozzájárulok a jelen játék kapcsán megadott személyes adataim a játék érdekében való, annak lezárultát követő 30 napig történő kezeléséhez.

Jelen nyilatkozatomat büntető és polgárjogi felelősségem teljes tudatában, mint akaratommal mindenben megegyezőt teszem azzal, hogy az abban foglalt nyilatkozatokért, valamint személyes adatok helyességéért kizárólag engem terhel a felelősség.

Sütihasználati beállítások