A Titokzatos könyvtár
  • 8-99

A Titokzatos könyvtár

Marbushka

A Mysterious Library különleges könyveket őrzött, olyanokat, amelyekben az olvasó szereplője lehetett a történeteknek. Titkos társaságának tagjai párfilléres kölcsönzési díj fejében idomíthattak sárkányt, utazhattak a Níluson, kutathattak kincsek után, ahogyan kedvük tartotta. Egészen addig tartottak a mesés kalandok, amíg Mr. Mean találmányával, a vetítő pengével kárt nem tett a varázslatos könyvekben. Ezekben a történetek folytonossága megszakadt, és az olvasók a könyv foglyai lettek. A ti küldetésetek, hogy megállítsátok Mr. Mean-t, hatástalanítsátok a pengéket és megmentsétek a könyvtárat és a könyvekben rekedt kalandorokat. Ehhez meg kell találnotok a könyvek darabjait és össze kell illesztenetek őket, hogy visszaálljon a történetek folytonossága, a kalandorok pedig visszatérhessenek a valóságba.

Kalandos kooperatív játék 8 éves kortól • 2–4 játékos részére • Időtartama: 45 percA játék tartalma: 1 játéktábla, 15 rom, 12 vetítő penge, 4 könyv, 5 figura, 64 játékkártyaA játék célja: A Mysterious Library különleges könyveket őrzött, olyanokat, amelyekben az olvasó szereplője lehetett a történeteknek. Titkos társaságának tagjai párfilléres kölcsönzési díj fejében idomíthattak sárkányt, utazhattak a Níluson, kutathattak kincsek után, ahogyan kedvük tartotta. Egészen addig tartottak a mesés kalandok, amíg Mr. Mean találmányával, a vetítő pengével kárt nem tett a varázslatos könyvekben.Ezekben a történetek folytonossága megszakadt, és az olvasók a könyv foglyai lettek. Ati küldetésetek, hogy megtaláljátok a szétszabdalt könyvek darabjait és összeillesszétekőket, hogy visszaálljon bennük a történetek folytonossága, a kalandorok pedig visszatérhessenek a valóságba. Közben hatástalanítanotok kell a Mr. Mean által elhelyezett újabbpengéket, ezzel megfékezve a pusztító varázslatot, amely a könyvtárat összeomlássalfenyegeti. A játékot csak akkor nyerhetitek meg, ha megszerzitek a könyveket, és akönyvtár összeomlása előtt mindannyian épségben visszatértek a főhadiszállásotokra!Csapatotok minden tagjának van különleges képessége, amely segítségetekre lesz azakció során, és ha ügyesen használjátok fel, sikerrel jártok!A játék előkészítése:• Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére!• Válogassátok szét a kartonra kasírozott kártyákat: a négy különböző színű könyvet (x), a vetítő pengéket (y) és a romokat (z) forma szerint. Tegyétek őket külön - külön kupacba a tábla mellé, hogy a játék során könnyen elérhetőek legyenek!• Válasszátok szét a játékkártyákat és tegyétek külön paklikba: a karakter kártyákat(b), a kölcsönzőjegyeket (a) és a térkép kártyákat (c). Az akció kártyákat (e+f) ésa könyv kártyákat (d) keverjétek össze egy közös kaland kártya pakliba!• Mindenki vegyen magához egy karakter kártyát és a hozzá tartozó figurát is!Azokat a karaktereket, amelyekre nincs szükség, tegyétek vissza a dobozba! Akiválasztott figurákat helyezzétek a kandallós helyiségre, ez lesz a főhadiszállásotok. Innen indultok és ide kell visszatérnetek a megszerzett könyvekkel.• A színek szerint külön kupacokba rendezett kölcsönzőjegyekből válasszatok színenként egy-egy olvasót – őket kell megmentenetek a játék során. A többi kártyáttegyétek vissza a dobozba!• Keverjétek meg a térkép kártyákat, majd a térkép kártya paklit tegyéteklefordítva a játéktábla mellé. Húzzátok fel a 4 legfelső kártyát, majd a térképekalapján helyezzetek 1-1 könyvet a könyvtár megfelelő termeibe. Ezek jelölik,hogy hol tűntek el az olvasók és hová kell eljuttatnotok az összeillesztett könyvet,ha minden részét megszereztétek. Végül a felhúzott térkép kártyákat keverjétekvissza a pakliba alaposan, mert…• ... ismét 4 kártyát kell húznotok ugyanennek a paklinak a tetejéről. A térképekáltal jelölt termekbe 1-1 vetítő penge kártyát kell helyeznetek. (Kerülhetnekugyanabba a helyiségbe is, ahol a számotokra fontos könyv van.)• Mr. Meant tegyétek a galériára, a kiindulópontra (az íróasztal mellé). Ő mindvégiga galérián mozog, kerülve a közvetlen találkozást veletek.• Végül osszatok 2-2 kártyát minden játékosnak a kaland kártya pakliból. Ezek akártyák nem titkosak, jól láthatóan helyezzétek magatok elé, hogy együtt gazdálkodjatok vele és döntsetek minden szituációban. Ha valaki Forgószél vagyMr. Mean kártyát kapott, azt keverjétek vissza a pakliba és osszatok helyettemásikat. Most indulhat a játék!A játék menete:Az a játékos kezdjen, akinek a képességei a legelőnyösebbek a kezdő szituációban! Eztkövetően az óramutató járásának megfelelően követik egymást a játékosok.Minden soron következő játékos:• végrehajthat 3 akciót• húz 2 kaland kártyát• húz annyi térkép kártyát, ahányas mezőn Mr. Mean áll.Akciók:Az alábbi akciók közül maximum 3 végrehajtására van lehetősége a játékosoknak.Bármilyen sorrendben és kombinációban (egy akció többször is választható):1. Mozgás a könyvtárban2. Vetítő penge hatástalanítása3. Könyv kártya átadása4. A könyvben rekedt olvasó kiszabadítása5. Különleges képesség felhasználásaFONTOS! A karaktered különleges képességének felhasználása IS egy akciónak számít!(Kivéve Mishát.)1. Mozgás a könyvtárban:A figurádat bármelyik szomszédos terembe mozgathatod 1 akció fejében. (Mindenteremből minden szomszédos terembe nyílik ajtó – ne zavarjon meg a perspektivikusfelülnézeti kép!)2. A vetítő penge hatástalanítása:1 akciódba kerül, és csak akkor lehetséges, amikor figurád ugyanabban a terembenvan, mint a penge. A vetítő pengét vegyétek le a tábláról és tegyétek vissza a kupacba!3. Könyv kártya átadásaAhhoz, hogy egy könyvben rekedt olvasót kiszabadíts, össze kell gyűjtened a szétszabdalt könyv 4 azonos színű részét. A kalandotok során felbukkanó könyvkártyákategymásnak átadhatjátok, aszerint, hogy kinek melyik könyv összeillesztésére van alegnagyobb esélye. Egy könyv kártyát akkor tudsz átadni egy másik játékosnak, hamindketten ugyanabban a teremben vagytok és rajtad van a sor. Kártyát csak adnilehet! (Kivéve Emmát, aki bárhol tartózkodhat, és eldöntheti, hogy átad vagy kér egy kártyát.)
4. A könyvben rekedt olvasó kiszabadításaAmikor sikerült összegyűjtened egy szétszabdalt könyv mind a 4 részletét, el kell jutnoda megfelelő terembe (a kártyákkal egyező színű könyv jelöli a táblán), ahol 1 akció fejében felveheted a könyvet. A megszerzett könyvet helyezzétek a megmentett személykölcsönzőjegyére, aki ezzel kiszabadult a könyv fogságából! FONTOS: A felhasználtkönyv kártyát ne felejtsétek el a kaland kártyák dobópaklijára tenni!5. Különleges képességek felhasználása az egyes karakterek szerint:• Janka a fénytörő birtokosa. A fénytörő magába szívja a vetítő penge sugarait, ígyhatástalanítja a működését. Janka körönként 1 alkalommal 1 akció fejében a szomszédos teremben lévő pengét is tönkre tudja tenni. (Leveheti a tábláról.)• Emma különleges képessége, hogy nem kell azonos teremben tartózkodnia a játékossal, akinek könyv kártyát ad. Sőt eldöntheti, hogy adni vagy kérni szeretne könyvkártyát! A képességét körönként többször is felhasználhatja, és minden egyes könyvkártya átadása vagy kérése 1 akciónak számít.• Misha a papír-mágus, a játék során mindvégig eggyel több kártyát (összesen hatot)tarthat a kezében. Misha képessége nem számít akciónak!• Emil a térképolvasás mestere, ismer minden titkos folyosót, így körönként 1 alkalommal 1 akció fejében a könyvtár bármelyik termébe eljuthat.Kalandkártya-húzásAz akcióid után húzz két kaland kártyát a pakliból és helyezd a többi kalandkártyád mellémagad elé, hogy mindenki láthassa! A kaland kártyák az alábbiak lehetnek:1. Könyvkártyák (d):Minden könyv négy, azonos színű szétszabdalt részből áll. Ezeket kell egy játékosnakösszegyűjtenie, hogy kiszabadíthasson egy könyvben rekedt olvasót.2. Segítő akciókártyák (e):• A Titkos folyosó kártya eljuttat egy vagy több, de azonos teremben tartozkodó játékost a könytár bármelyik másik termébe. (Függetlenül attól, hogy romokon vezet átaz út vagy sem).• A Fénytörő kártya bármelyik helyiségben megszünteti a vetítő penge hatalmát.Felhasználásakor egy tetszőleges pengét eltávolíthattok a tábláról, nem kell senkineksem az érintett teremben tartózkodnia.• A Csere kártya segítségével bármelyik két játékos, maximum 2 db kártyát kicserélhetegymással.A játék során bárki, bármikor, egyszerre akár több segítőkártyát is felhasználhat! Akkoris, ha másik játékos van soron, és NEM számítanak akciónak. A felhasznált kártyákat akaland kártyák dobópaklijába tegyétek.3. Ártó akciókártyák (f):• Ha Mr. Mean arcképét látod a kártyán, akkor az óramutató járásával ellentéteseneggyel előrébb kell őt mozdítanotok a galérián. Egyre dühödtebben pusztít majd.• Ha a Forgószél jelenik meg, a dolgok összekuszálódnak: a térkép kártyák dobópaklijátkeverjétek meg és tegyétek a térképkártya pakli tetejére! (Ez sajnos növeli az esélyétannak, hogy olyan termet húztok, ahol már van vetítő penge, így az beomolhat.)Ha ártó kártyát húztál, nem kell magadhoz venned. Miután végrehajtottad az utasítást,tedd a dobópakliba! (Nem kapsz helyettük másikat, az csak a játék kezdetekor, az elsőkörben volt érvényes!FONTOS! Egyszerre maximum öt kártya lehet egy játékos birtokában, beleértve a könyvrészeket és a segítő kártyákat is. Ha kapsz vagy húzol az öt kártyán felül, sajnos el kelldobnod az általad kiválasztottakat. A segítő kártyákat felhasználhatod azonnal, ahelyett,hogy eldobod őket.Ha a kaland kártyák elfogynak, a dobópaklit keverjétek vissza, és folytatódhat a játék!Térképkártya-húzás:Mr. Mean folyamatosan vetítő pengéket aktivál a könyvtárban. A pengék a könyvbe szúrva elindítanak egy pusztító folyamatot. Ha nem közömbösítitek időben, akkor a helyiségelpusztul.Nézd meg, Mr. Mean hányas számú mezőn áll a galérián, és húzz egyesével annyi térképkártyát!• Nézd meg a kártyát és helyezz vetítő pengét a térképen jelzett terembe, majd akártyát tedd a dobópaklira! (A penge kerülhet olyan helyiségre, ahol már áll valaki.)• Ha a térkép olyan termet jelöl, amelyen már van vetítő penge (azaz még nemtudtátok hatástalanítani), az a helyiség beomlik. Vegyétek le a vetítő pengét,és a helyére tegyetek a terem formájának megfelelő romot. A lerombolt termetjelölő térkép kártyát vegyétek ki a játékból! Beomlott helyiségre lépni vagy azonáthaladni nem szabad! Ha egy helyiség akkor omlik be, amikor egy játékos benttartózkodik, át kell menekülnie egy szomszédos helyiségbe. Ha az összes szomszédos helyiség beomlott és a játékosnak nincs hova menekülnie, a játék véget ért.Ha a térképkártya paklija elfogy, vissza kell keverni és folytatódhat a játék!A játék vége:Ha sikerül kiszabadítanok mind a négy könyvben rekedt olvasót és mindannyian visszaértetek a főhadiszállásra, akkor a polcok mögötti titkos ajtón át kijuthattok a könyvtárbólSikerrel jártatok, megnyertétek a játékot.A kalandotok sajnos sikertelenül járt, ha• bármelyik játékos a romok fogságába esik: a beomlott teremből nem tud máshovamenekülni (senkinek sincs Titkos folyosó kártyája sem, hogy megmenekíthesse)• ha bármelyik terem beomlik, ahol meg nem szerzett könyv van• ha a beomlott részek miatt nem tudtok mindannyian visszatérni a főhadiszállásotokra• ha a főhadiszálllásotok beomlik, mert így nem tudtok kijutni a könyvtárból.Ha már profik vagytok, adhattok Mr. Mean-nek egy kis előnyt. Próbáljátokki, hogy hogyan alakul a játék, ha ellenfeletek a következő (vagy mégtávolabbi) mezőről indul!

Játékszabály ( )

Jelenleg nem rendelhető.
Teljes ár: 13990 Ft
Aktuális ár: 13291 Ft
loyaltypoints66 törzsvásárlói pont

Sütihasználati beállítások