Schein Gábor

Költő, író, kritikus, műfordító, drámaíró. 1969-ben Budapesten, az ELTE-n magyar és német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, majd debreceni KLTE Germanisztikai Intézetében modern német irodalmat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszékén modern esztétikai elméleteket oktatott. 1994-től az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanára. 2005-től egy évig a Bécsi Egyetem vendégtanára volt. PhD-fokozatot 1997-ben szerzett, disszertációjának címe: Poétikai kísérletek az Újhold költészetében (Nemes Nagy Ágnes, Lator László, Pilinszky János, Rába György)
1994-1995-ben a Határ, 1995-től 2005-ig a Pannonhalmi Szemle szerkesztőségének tagja volt. 2003-tól az Irodalomtörténet főszerkesztője.
Szépirodalmi művei és irodalmi tanulmányai 1990 óta jelennek meg folyóiratokban, antológiákban és önálló kötetekben.