Tavaszi foglalkozásterv kiscsoportosok számára

Fenyő Enikő óvodapedagógus tavaszi foglalkozástervet készített kiscsoportosok számára. Reméljük, sokatoknak hasznos lesz majd!

Tevékenység- / foglalkozásterv

Verselés, mesélés

24157.jpgAz óvodapedagógus neve: Fenyő Enikő
Csoport: kiscsoport
Tevékenységi forma: Verselés, mesélés

A tevékenység előzménye: séta a természetben; a tavaszi időjárás megfigyelése, fókuszban a növényzet megújulása, a természet újraéledése, élénk színek megjelenése (tavaszi természettel, húsvéti népszokásokkal kapcsolatos képek nézegetése Laptop segítségével; beszélgetés a témával kapcsolatos saját élményekről; népi megfigyelések mondogatása, anyanyelvi játékok játszása.

A tevékenység tartalma, témája: nyelvi-kommunikációs nevelés tavaszi témakörben, a Húsvéthoz fűződő szokások felidézése, Marék Veronika: Boribon tojást fest című magyar műmese bemutatása.

A tevékenység célja: beszédfejlesztés, az irodalmi alkotások megszerettetése; a mese által a gyermekek szemléletmódjának, világképének kialakítása; a mesedramatizálás előkészítése.

Nyelvi-kommunikációs nevelési cél: a nyelvhasználat és a kommunikációs képesség fejlesztése; a beszéd(kép) feleljen meg a köznyelvi kiejtés és a kommunikáció normáinak; a beszélő és a hallgató között legyen akusztikus és vizuális kapcsolat.

A tevékenység feladatai:

1. Nevelési feladatok:

Az anyanyelv megbecsülésére, szeretetére nevelés; élmény nyújtása a verseléssel, meséléssel; annak közös meghallgatása, átélése által a közösségi érzés erősítése, az egymás iránti elfogadásra, tiszteletre, türelemre nevelés, az önkontroll fejlesztése.

2. Didaktikai feladatok:

A/ Általában: a gyermekek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése kérdésekkel, képekkel, élmények felidéztetésével stb.; a gyermekek meghallgatása; a gyermeki kérdések támogatása; válaszadás.

B/ A mesélés, verselés idején:

I. Előkészítés: beszédnevelés, beszélő környezet megteremtése, szókincsbővítés, versmondás, éneklés, érzelmi ráhangolás a mese meghallgatására.
II. Az új mese bemutatása, a szereplők, a fordulópontok érzékeltetése színes előadásmóddal.
III. Az élmény tovább éltetése; átvezetés a szabadjátékba.

3. Képesség- és készségfejlesztés:

Az általános részkészségek (gondolkodás, figyelem, emlékezet, képzelet, tempó, ritmus, érzelem), valamint az anyanyelvi képességek (beszéd, beszédértés, kifejezőképesség, kommunikációs képesség) fejlesztése.
Alkalmazott módszerek és eljárások: szabadjátékból indított motiválás, irodalmi élménynyújtás, bemutatás, beszélgetés, magyarázás, gyakorlás, ismétlés, értékelés
Eszközök: képek, pillangó ujjbáb, népi tárgyak, színes ceruza, papír

A tevékenység/ foglalkozás kidolgozása

1. Szervezési feladatok (1')
Tevékenységbe hívogató dal éneklése, mondóka mondása, pl. „Tarka lepke, kis mese, szállj be..…(név szerinti megszólítása a gyermekeknek) fülébe”
Az évszakasztal témának megfelelő „öltöztetése”, Tojásfa készítése barka és aranyvessző felhasználásával.

2. A beszédkészség fejlesztése (10')

2.a Néma légzőgyakorlat

Álljatok egymástól karnyújtásnyi távolságra a szőnyeg szélén! Tegyétek a kezeteket a hasatokra, ahogy mutatom!
Itt a tavasz, enyhe a levegő, süt a nap. Hunyjuk be a szemünket, képzeljük azt, hogy egy hegy tetején állunk. Kilégzés szájon át, belégzés orron keresztül. Így nem fázik meg a torkunk. Kilégzéssel kezdünk. Belégzés háromra, kilégzés ötre. Szünet. Ismételjük 2-3-szor!

A fejlesztés módszerei: Kinyitjuk az ablakot, néma légzéstechnikai gyakorlat mintakövetéssel,
a pedagógus kézjelzéssel irányít

2.b Népdal meghallgatása

Nézzünk le a hegytetőről! Amott a távolban a folyó árad. Fogjuk meg egymás kezét, járjunk körbe, miközben meghallgatjuk a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt!

A fejlesztés módszerei: A pedagógus furulyán eljátszhatja vagy CD-ről, okostelefonról hangszóró segítségével hallgathatjuk

2.c Beszédfejlesztés a fonémák szintjén – artikulációs gyakorlat

Maradjunk csendben, hunyjuk be ismét a szemünket! Hallgassuk, ahogy a szél fúj a hegytetőn!
- A pedagógus „s” hang képzésével utánozza a szél hangját. Nyissátok ki a szemeteket! Utánozzátok ti is a szél hangját! Normál hangerővel, majd erősebben, ill. gyengébben képezzük a hangokat!
- A favágók fűrészgéppel vágják a fákat. A pedagógus a „r” hangot képezi. Utánozzátok ti is a gép hangját!
- Felébredtek a rovarok, hallható a zümmögésük. A pedagógus „z” hangot képez. Utánozzátok ti is a rovarok
zümmögését.

A fejlesztés módszerei: A tiszta ejtésen és természetes hangutánzáson alapuló hangoztatás. Kézjelzéssel irányítunk.

Hangsúlygyakorlat
Mondjuk el a Mi kék az ég! kezdetű tavaszi verset! Verseljünk halkan, puha szájmozgással!
Petőfi Sándor: Mi kék az ég!
„Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsirta fütyörész:
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz. (…)”

A fejlesztés módszerei: A természetes beszédnek megfelelő hangsúlyozás, hanglejtés.

Beszédfejlesztés a szavak és a mondatok szintjén
-
Mely színek szerepeltek a versben? Minek lehet még kék színe? Mi lehet még zöld? A napot milyen színűnek érzékeljük?
- Melyik évszak jut eszetekbe az előbb elmondott versről?

A fejlesztés módszerei: „Beszélő környezet” megteremtése.

3. Mesemondás (5')

A mesemondási szándék bejelentése: A mai napon elhangzó mese arról szól, hogy Boribonhoz és Annipannihoz sok-sok vendég érkezik. Valaki azonban kimarad az ünnepesből. Vajon melyik ünnepről szólhat a mese? Hallgassátok meg! A címe: Boribon tojást fest.

Az alábbi 5-ös tagolás a pedagógus felkészülését szolgálja, valamint az érzékletes megjelenítésben segíthet: a fordulópontok érzékeltetése prozódiai eszközökkel (pl. beszédszünet, hangsúly.

a/ alaphelyzet: Annipanni reggel azzal kelti Boribont, hogy ma van a locsolás napja.
b/ bonyodalom: Boribon kipattan az ágyból, és kimegy locsolni a kertbe. Nem tudja, hogy Húsvét hétfő van!
c/ kibontakozás: Annipanni mindent elmagyaráz. Legalább 10 fiút vár vendégségbe, mindenkinek fest egy tojást, de Boribonnak nem engedi, hogy segítsen, mert ez a lányok feladata.
d/ tetőpont: Boribon mégis elcsen egy tojást, és összepacázza, aztán eldugja.
e/ megoldás: Ez végül nagy szerencse lesz, mert szegény cicát senki sem locsolta meg, és nagyon szomorú! Megoldásként, Boribon meglocsolja, és a cica ad neki egy tojást, pont azt, amit Boribon festett.

A fejlesztés módszerei: A mesehallgatás derűs légkörének megteremtése.

4. A tevékenység lezárása, átvezetése (4')

Javaslatok a választáshoz:
a/ A szabadjátékot jelző mondóka, dal elindítása
b/ Beszélgetés: Mi tetszett a mesében?
c/ A meseélmény tovább éltetése rajzolással: „Számodra ki/ mi volt kedves a mesében? Rajzold le kedved szerint! vagy
d/ Előkészület a dramatikus játékhoz.
e/ A mese bemutatása utáni időszakban lehet babakonyhai játékot szervezni, vendégeket hívni, a vendégváráshoz kapcsolódó illemszabályokat megbeszélni.

A fejlesztés módszerei: kérdés-felelet, szókincsbővítés

Húsvéti locsolkodás:

1. videó, 2. videó

Húsvéti tojásfestő technikák:

1. videó, 2. videó, 3. videó

Kapcsolódó termékek