Tesco játékszabályzat

 

A promóciós játék szervezője a Pozsonyi Pagony Kft. (székhely:  1137 Pozsonyi út 26., Cg. 01-09-699467, a továbbiakban: Kiadó).

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a TESCO hipermarketek vásárlói számára – Pagony könyvek és játékok megvásárlásával kapcsolatban – meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.1. A játékban való részvétel feltételei

A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Tesco hipermarketben megvásárolja a Pagony Kiadó termékeit.

A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell a https://i.pagony.hu/sorsolas-2/ címre feltölteni:

email-címet

a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódotA játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vagy játékot vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vagy játékot vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).

A játékban NEM vehetnek részt:

       a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

       egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (Happy Business Services Zrt., és TESCO-Global Áruházak Zrt.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

A promóciós játék 2019.08.01-től 2019.09.04-ig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.

Beküldési határidő: 2019.09.04. 24 óra

A játék időtartamának kezdete (2019.08.01.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2019.09.04. 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.3. A promóciós játék nyereményei

30.000 Ft értékű Pagony könyvcsomag.4. Egyéb feltételek

A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2019.08.15-én és 2019.09.05-én sorsolják ki. A nyertesek nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

A személyes adatokat harmadik személy számára a Pozsonyi Pagony Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig tárolja, utána megsemmisíti.

A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot.

5. Nyertesek értesítése

A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

6. A nyeremények átvétele

 

A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt.

7. Felelősség kizárás

A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.

A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.Budapest, 2019.07.31.


A 2019.08.15-i sorsolás nyertese: N. Eszter, Keszthely. Gratulálunk!

2019.09.05-i sorsolás nyertese: M. Nóra, Zalaegerszeg

Kapcsolódó cikkek