Bori és a meseünnep

Óvodai tevékenység- és foglalkozásterv

Szuper foglalkozástervet ajánlunk a Barátnőm, Bori-mesékhez! Töltsd le egy kattintással!

Az óvodapedagógus neve: Fenyő Enikő

Csoport: nagycsoport

Tevékenységi forma: Verselés, mesélés

Szervezési forma: Mikrocsoportos tevékenység

A tevékenység előzménye: Beszélgetés kezdeményezése a kedvenc mesehősökről, mesékről. Kívánság mesék ismételt meghallgatása, a mese által nyújtott élmény fokozása. Az esetleges feszültség, szorongás és félelem oldása. A beszélgetés során a gyerekekben felmerülő kérdések megválaszolása, saját véleményalkotásra ösztönzés. Jelmezekbe bújás, kastély festés, színpad „építés”, meghívó készítés

A tevékenység tartalma, témája: nyelvi-kommunikációs nevelés Liane Schneider: Bori és a meseünnep című kortárs, német műmese feldolgozása padlórobot használatával.

A tevékenység célja: A közös élményekről való beszélgetés által, újra átélhető öröm nyújtása, feszültségek oldása, az élménytársak közötti összetartozás-érzés, kohézió erősítése; a mese feldolgozása során a körülöttünk lévő technológiai játékeszközök tudatos, szabályszerű használata, a kortárs irodalmi alkotások megszerettetése

Nyelvi-kommunikációs nevelési cél: az anyanyelvhasználat és a kommunikációs képesség fejlesztése; a gyerekek önkifejezésének fejlesztése, saját gondolataik, véleményük pontos, érthető, időrendbeli megfogalmazására ösztönzés, szókincs bővítés; érvelés a saját gondolatok, vélemény magyarázata érdekében; adott hallott szöveg lényegének felismerése; másokkal való együttműködés a sikeres feladatmegoldás érdekében.

Kattints ide és töltsd le a foglalkozástervet!