Interjú Fazekas Veronikával, a Pagony Jelmesék jeltolmácsával

Korábban már olvashattatok egy interjút Ronival, a Jelefánt YouTube csatorna készítőjével, aki Marék Veronika meséit akadálymentesíti nekünk a Pagony YouTube csatornáján. Ezúttal mélyebbre ástunk, és egy kicsit beszélgettünk a magyarországi siketoktatásról. Olvass tovább!

 

Pagony: November 9: A magyar jelnyelv napja! 2009. november 9. fontos mérföldkő a magyarországi Siket közösség számára, hiszen ezen a napon fogadták el a hallássérült személyek esélyegyenlőségét elősegítő 2009. évi CXXV. törvényt - közismertebb nevén Jelnyelvi törvényt. Ha jól tudom, 2017-ben lépett hatályba, mesélsz erről egy kicsit?

Fazekas Veronika: A Jelnyelvi törvény 2017 szeptemberében lépett hatályba, ami azt jelenti, hogy 2017 óta a hallássérült gyermekekkel foglalkozó szurdopedagógusok számára is kötelezővé vált a jelnyelv alapszintű ismerete, alkalmazása. 

A törvény jogi keretet teremt a hallássérült gyermekeket nevelő szülőknek ahhoz hogy gyermeküknek jelnyelvi tolmács illetve írótolmács biztosítsa a kommunikációs akadálymentesítést mind a speciális, mind a többségi iskolákban, hogy ezáltal többségi integráló iskolába járhassanak, és éphalló társaikkal párhuzamosan ugyanazt a tananyagmennyiséget ugyanabban a tempóban sajátíthassák el akadálymentesen.

Azonban hazánkban az integrációban tanuló hallássérült gyermekek számára az akadálymentesítés gyerekcipőben jár. Bár adottak a törvényi keretek, az akadálymentesített tanórák száma az óvodás és általános iskolás gyermekek részére összesen évi 120 órában van meghatározva, az ezen felüli tolmácsigényt maguknak a családoknak önerőből kell finanszíroznia.

P.:Hogyan vehetik igénybe a gyermekek a kommunikációs akadálymentesítést?

F.V.: A jelnyelvi tolmácsolás és az írótolmácsolás igénybevétele nincs korhoz kötve. A hallássérülés mértéke határozza meg az ingyenes akadálymentesítésre való jogosultságot. Az országban bármelyik jelnyelvi tolmácsszolgálatnál, regisztráció után igényelhető.

 

P.: Szükséges ehhez a jelnyelv ismerete?

F.V.: Nem szükséges. A nagyothalló személyek általában írótolmácsolást, jegyzetelő tolmácsot, illetve a hangzó nyelvet artikulációval kísérő tolmácsolást szoktak igényelni. Olyanra is van példa, hogy jelnyelvet nem ismerő hallássérült személy a tolmácsolási helyzeteken keresztül a tolmácsoktól tanulja meg a jeleket, és válik jelnyelvhasználóvá.

 

P.: Bármelyik siket gyerek számára elérhető, hogy halló iskolába járjon?

F.V.: A 120 órás keret általános iskolában nagyon kevés. Abban az esetben ha a gyermek minden tantárgyra igényli a tolmácsolást, ez az éves ingyenesen biztosított akadálymentesítés csupán az első 6-8 hétre elég. Ezért az integrációban tanuló hallássérült fiatalok általában többen érkeznek ugyanabba az osztályba, hogy együttesen tolmácsolásra használható óraszám keretük egész évre elegendő legyen.

Azoknak a hallássérült gyerekeknek-fiataloknak akik egyedül kerülnek integrációba, nagyon be kell osztaniuk, mely órákra elengedhetetlen az akadálymentesítés (pl.: irodalom, történelem), és mely órákon tudják nélkülözni. Jellemzően a kiemelkedő képességű diákok tudnak ebben a formában halló társaikkal együtt tanulni, hiszen ez részükről nagyon magas fokú önállóságot igényel. Természetesen ez egy kettős állapot, az állam támogatása mellett ugyanúgy szükséges a szülők hozzáállása is. Már a fentiekből is kivehető, hogy egy siket gyereknek a többségi oktatási rendszerben sokkal többet kell teljesítenie,sok esetben olyan tárgyakat tanulnia, amit szabályok szintjén ért meg, de a tapasztalati út elmarad – ilyen például a nyelvtanórán a magánhangzó- és mássalhangzótörvény, zöngésség/zöngétlenség stb.

Mindazonáltal nagy örömömre szolgál hogy jelnyelvi tolmácsként integrációban tanuló gyerekekkel/fiatalokkal dolgozhatok együtt, és láthatom hogy a nehézségek ellenére a kiemelkedő tanulmányi eredményeket érnek el, és az osztályközösségeikbe is sikeresen beilleszkedtek.

 

Ha többet szeretnél tudni a siket gyerekek magyarországi oktatásáról, kattints ide, olvasd el Veronika összefoglalóját!

Ha érdekel, mit érdemes tudni általánosságban a magyarországi jelnyelvhasználó közösségről, olvasd el ezt a cikket!

A Pagony jelmeséket pedig keresd itt!