Holnaptól minden rendben

Ezt a könyvet vidd be az órára!

Tallér Edina Holnaptól minden rendben cimű könyve 8. osztályban az irodalom tanitásán belül két különböző tematikai egységhez is kapcsolható. Most megmutatjuk, hogyan...

A könyv ugyan 14+-os besorolást kapott a kiadótól, azonban, főként, ha a felfelé olvasás jelenségével is számolunk, 8. osztályban, második félévben nem merülnek fel sem nyelvi, sem tartalmi aggályok a szöveggel kapcsolatban. A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános iskolának ebben a szakaszában igen nehéz a már középiskola felé tartó diákok figyelmét felkelteni, lekötni.

Tartalmi leírás:

A tizedik osztályos fiú, Beni elbeszélése alapvetően visszatekintő szempontú. Már gimnazistaként azt idézi fel, hogy miután a 8. osztály megkezdése előtt a szerelmévé lett legjobb barátja, Eszter és családja elköltözött Amerikába, hogyan próbálja meg egy teljesen új helyzetben túlélni a megpróbáltatásokat. A barátaival való viszonyának új kihivásait, a felvételivel, iskolaváltással kapcsolatos nehézségeket, döntéseket, felnőtté válásának, szüleitől való leszakadásának első fázisait. A 8. osztályosok számos olyan élethelyzettel találkozhatnak a regényben, amely az ő mindennapjaikból is ismerős lehet. Ezenkívül az ebben a nagyon érzékeny korszakban történő változások, a kapcsolatok alakulásának dinamikája szintén jól felépitett dramaturgiában követhető végig ebben a többségében retrospektiv én-elbeszélésben.
Ez a regény azonban, elsősorban témáját tekintve termékenyen illeszthető be az alábbi szempontok szerint.

Korosztály/évfolyam: 8. osztály
Tantárgy: Magyar irodalom

Kapcsolódási pontok (témakör, tanterv):

A kerettanterv B változatának egyik egysége a Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjúsági regényekben (4 óra), a másik, nagy szabadságot adó egység pedig Az irodalom határterületén ‑ a népszerű irodalom műfajai (6 óra).

További kapcsolódási pontok:

A két tematikus egységhez kapcsolódik a mikrocselekvések jellegének megfigyelése, a mikrotörténésekből kialakuló ívek, szerkezeti egységek felépülésének elemzése. A jellemek egyszerű illetve összetett mivoltának, az érzelmek, érzések ábrázolásának értékelése.

A nem elsősorban az esztétikai értéket preferáló szempontú megközelitésben fontos szempont az irodalomórákon elsajátított fogalmak alkalmazása a szórakoztatóipar alkotásaira is. A művészi érték megkülönböztetése a giccstől.

Kapcsolódási pontok (tantárgy)
Erkölcstan (Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?, Párkapcsolat és szerelem, Egyén és közösség.