Újabb exPEDíciók az új tanévben

Játék, kerettanterv, kompetenciák – Rendhagyó irodalomórák 1-4. és 5-8. osztályosoknak a Bartók Pagonyban

Kedves szülők és pedagógusok!

A Pagony Kiadó többek között folyamatosan azon is dolgozik, hogyan lehet a gyerekek számára az irodalom és a nyelvtan tanítását igazán izgalmassá, élményszerűvé tenni. Hogyan lehet találkoztatni a kerettantervi elvárásokat a játékkal és a kortárs irodalommal? Hogyan lehet sok mozgásos és verbális feladattal, az egyéni és a közös alkotás örömét megérezni és szinte észrevétlenül különböző kompetenciákat fejleszteni?

A 2023-2024-es tanévben is folytatódik a Pagony exPEDíció, amelynek keretében már nemcsak 1-4. osztályos általános iskolásoknak, hanem 5-8. osztályosoknak is kínálunk különböző fókuszú, a kerettantervhez kapcsolódó foglalkozásokat, melyeknek megálmodója és megvalósítója Nemes-Jakab Éva.

A foglalkozások ára: 20 főig 25 000 Ft, 20 fő fölött 1200ft/fő. Ezért az összegért nemcsak a 90 perces foglalkozásban vehetnek részt a gyerekek, hanem minden egyes osztály/csoport egy-egy értékes, 5 darab kortárs gyerekirodalmi könyvet tartalmazó csomaggal is távozik, amelyek alapját képezhetik az osztályon belül egy kis olvasósarok kialakításának is.

Választható időpontok:

• Kedd: 8.30-10.00
• Szerda: 8.30-10.00, 10.30-12:00
• Csütörtök: 8.30-10.00, 10.30-12:00

További információkért a expedicio@pagony.hu e-mail címre írhatnak, vagy hívható a 70/6293434-es telefonszám.

Online időpontfoglalásért kattints ide!

Az egyes évfolyamoknak szóló foglalkozások témája:

29865.jpg
1. osztály: A tündér csizmájának nyomában

A 90 perces foglalkozás Gimesi Dóra-Szegedi Katalin A tündér csizmája című könyvén alapszik. A kerettantervi fejlesztési célokon belül a szerialitás, az időbeli tájékozódás, a szövegalkotás kompetenciáját támogatja.

A foglalkozáson belül a Papírszínház felhasználásával indulunk, hogy aztán különböző küldetéseket teljesítve, szövegalkotó és mozgásos feladatokon keresztül a mese dramaturgiáját követve a gyerekek megfogalmazzák a saját vágyaikat és elkészítsék, ha nem is a tündér, de saját csizmájukat, amelyet magukkal is vihetnek.

32438.jpg2. osztály: Versíró kvartett

Ebben a 90 percben egy versíró kvartettre hívjuk a gyerekeket, melynek során klasszikus és kortárs irodalmi művekkel dolgozva a fonémahallás, a ritmusfejlesztés és az együttműködés fejlesztése a fő cél. Tanítási fókusz a vers formai jellemzőinek tudatosítása, NAT kötődése pedig a Beszéd és olvasás témakörén belül a Vers altémakör és az Írás és helyesírás témáján belül a A nyelv építőköveivel való elmélyültebb foglalkozás.

A felhasznált kortárs művek forrásai a Friss tinta! (gyerekvers-antológia), Julia Donaldson Kvirtek és kvartok című meséje és Fenyő D. György Útikalauz a vershez című ismeretterjesztő könyve. A gyerekek a foglalkozás végén saját alkotásaikat vihetik magukkal a könyvcsomagon kívül.

20528.jpg
3. osztály: Miért nyúl a nyúl, és mit dob a dob?

Ez a 90 perces foglalkozás a Nyelvi tudatosság, Anyanyelvi ismeretek, Írás és helyesírás kerettantervi témakörökhöz kapcsolódik Berg Judit Két kis dinó a középkorban című könyve alapján. A cél a mese segítségével az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése.

A keretjáték alapja, hogy egy időutazás során a gyerekek Mátyás király udvarába kerülnek, és egy gyanús, félreérthető üzenet megfejtésében kell segédkezniük. Ez a játékos forma a szótárkészítés technikájával a homonímia különböző megvalósulásait tudatosíthatja a gyerekekben, miközben a kontextusba illő szavak pontos használatával ismét csak egy fontos küldetést teljesítenek.

25934.jpg4. osztály: Versnyomozás avagy hová tűnt Fűzfai Artúr?

Ez a szintén 90 perces foglalkozás a kerettantervi Olvasás és szövegértés témán belül a Versek altémaköréhez tartozó kulcskompetenciákat fejleszti, azaz a kommunikációs, a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, valamint a kreativitásnak és az önkifejezés fejlődésének ad teret. Támogatja a szövegértési és szövegalkotási, az emlékező- és a verstanulási képességet, mozgásos feladatai is a versalkotási és a ritmusérzéket fejleszti.

A foglalkozás kerettörténete Annie M.G. Schmidt Viplala című meseregényén alapszik, a helyi adottságokhoz szabva. Az osztály „kirándulásra indul” egy BP nevű városban, melynek békés mindennapjait egy rendkívüli esemény zavarja meg: eltűnik Fűzfai Artúr, a város híres poétája, és egy fontos versének is nyoma vész. A költő és kézirata utáni nyomozás során a gyerekek különböző állomásokon fokozódó nehézségű játékos szövegalkotási feladatokon keresztül jutnak el a szövegrekonstrukcióhoz, amely lényegében egy saját mű megalkotása lesz.

vaganybagoly_es_a_negyedik_a_borito_1000px.jpg4-5. osztály: Mindenki láthat mástBán Zsófia: Vagánybagoly és a negyedik Á – avagy mindenki láthat mást

A foglalkozás Bán Zsófia Vagánybagoly és a negyedik Á – avagy mindenki láthat mást című könyvéből inspirálódva közös történetalkotásra hívja az osztályokat.

Az alkotómunka első fázisában a gyerekek különböző érzékszerveik bevonásával gyűjtik össze az elbeszélő mű megírásához szükséges szövegalkotó elemeket, majd a történetet egy jól körülhatárolt történetváz segítségével csoportmunkában építik össze, és írják meg saját változatukat egy témára.

A foglalkozás második alkotószakaszában megismerkedhetnek az antológia fogalmával és a Pagony Kiadó gyűjteményes kiadásaival, melyek segítségével az írnok szerepében lévő diákok megírhatják a csoportok írásaiból összeálló antológia könyvismertetőjét.

A foglalkozás során tehát az írásbeli szövegalkotás rejtelmeiben mélyedünk el. A kreatív írást és a műfaji jegyek tudatosítását támogató gyakorlatok játékos formában, a társas készségekre (empátia, együttműködés, véleménynyilvánítás) nagy hangsúlyt fektetve közvetítik a prózaepikai elemzésekhez későbbiekben is hasznosítható ismereteket.

a_janos_vitez-kod_borito_1000px.jpg5-6. osztály: Patakontúl és innen – Petőfi Sándor: János vitéz – Szabó Borbála: A János vitéz-kód

Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye megkerülhetetlen olvasmány minden magyar iskolás számára. A varázslatos és sok-sok kérdést felvető történet azonban sokszor nem tud igazán élménnyé válni a gyerekek számára, mert nehéz megbirkózniuk a nyelvezettel.

A 90 perces foglalkozás már igényli Petőfi Sándor művének vagy legalábbis a történetnek az ismeretét, azonban drámajátékos eszközökkel olyan új szempontokat adhat a szöveg feldolgozásához, amelyben a gyerekek aktív résztvevőként a János vitéz világából kiindulva egy új világot teremtenek, szereplőket, karaktereket formáznak meg, és feltárják, hogy milyen konfliktusok vannak a Vágtató Patak által elválasztott két világ között.

Miért félünk a boszorkányoktól és a Patakontúl világától?

Hogy lehet ezt a világot feltérképezni és megérteni? Hogyan léphetünk túl félelmeinken, hiedelmeinken? És nem utolsósorban: hogyan változtathatja meg Petőfi Sándor művének világát, ha véletlenül belekerül egy szemüveg?

Mindez nagyon rejtélyesnek hangzik? Reméljük, igen. De akik részt vesznek a foglalkozásban, azok számára világossá válnak az összefüggések.

655116.jpeg7-8. osztály: Kicsibácsi, Kicsinéni, Helyesírás (no meg persze Imikém) avagy A szavakkal teremtés erejeDániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém)

A helyesírás egyszerre szórakoztató és elmélyült, maradandó tudást eredményező tanítása talán az egyik legnagyobb kihívás. És ha akarjuk fokozni a téteket: nézzük meg, mit tudunk kezdeni az egybeírás-különírás alfejezettel, az alárendelő és a mellérendelő szóösszetételek helyesírásával! Nem hangzik túl csábítóan?

De ha onnan nézzük, hogy a szavakkal, a szóalkotással teremteni tudunk, hogy az összetett szavak új jelentést hordoznak az összetételi tagok elsődleges jelentéséhez képest?

Vagy ez még mindig ijesztően hangzik? Akkor itt a feloldás: Dániel András egyszerre játékos és filozofikus kisprózái sokszor olyan humoros nyelvi játékokra épülnek, amelyek gyakorlatilag felölelik az egybeírás-különírás szabályainak palettáját. Mintaként követve a szerző gazdag nyelvi világát a diákok világteremtő szóalkotások segítségével fedezhetik fel és jegyezhetik meg az elsőre nem biztos, hogy érthető szabályokat. Amelyekről még az is kiderülhet, hogy nem is (nemis?!) annyira veszedelmesek...

A foglalkozás időtartama 90 perc.